To Morton Feldman

 
NATURAL FLUIDITY MF LVI   2005  acrylic on canvas 300x75 cm  private collection

NATURAL FLUIDITY MF LVI 2005 acrylic on canvas 300x75 cm private collection

Ton van Os werkt al enkele jaren aan een serie schilderijen onder de gemeenschappelijke titel To Morton Feldman. De klassieke en moderne gecomponeerde muziek speelt niet alleen een grote rol in het leven van de kunstenaar, maar heeft ook sterke invloed op zijn werk.

Jaren geleden maakte hij al werk dat geïnspireerd was op de muziek van Johann Sebastian Bach. Zoals Morton Feldman (overleden in 1987) zich liet inspireren door gelijkgestemde beeldend kunstenaars als Mondriaan, Rothko, Johns, Pollock, Rauschenberg en Guston (een bekende compositie van hem is het vier uur durende For Philip Guston), reflecteert Ton van Os op het werk van deze zwaarbebrilde componist.

To Morton Feldman ademt de openheid van diens muziekstukken. De schilderijen tonen velden van zich repeterende cirkelvormen of kolomstructuren met verglijdende kleurenspectra. Ofschoon intuïtief opgebouwd, tonen de schilderijen nu een strenge ordening, dan weer suggereren ze een toevalsoperatie.

Uiteindelijk hoopt Ton van OS de delen To Morton Feldman permanent samen te brengen in een daartoe geschikte ruimte. Daarbij refererend aan de schilderijen die Mark Rothko maakte voor een kapel in Houston, Texas (Rothko Chapel)


Arno van Roosmalen

 

For some years Ton van Os has been working on a series of paintings with the common title To Morton Feldman. Not only does classical and modern composed music play an important rol in the lif of the artist, but it also has a big influence on his work.

Some years ago he madework that was inspired by music of Johan Sebastiaan Bach. Just like Morton Feldman (died in 1987) was inspired by like-minded artists such as Mondriaan, Rothko, Johns, Pollock, Rauschenberg and Guston (a well-known, lengthy composition of Feldman is For Philip Guston), Ton van Os reflects on the work of this composer.

To Morton Feldman breathes the openness of the man's musical compositions. The paintings show fields of repetitive circular forms of column-like structures with shifting colorpatterns. Although they have been constructed intuitivly, Van Os' paintings now show a strict order, then suggest a random operation.

Eventually Ton van Os hopes to collect the different parts of To Morton Feldman permanently in a therefor apt space, referring to the series of paintings that Mark Rothko made for a chapel in Houston, Texas (Rothko Chapel)


Arno van Roosmalen

Vertaling: Moze Jacobs


wouke